Promotivni video projekta CULTOUR

U sklopu projekta „Kulturna tradicija regiona Valkanj – Novi Kneževac u svrhu promocije turizma u istorijskom Banatu“ izrađeni su promo snimci turističkih potencijala na prekograničnoj ruti Severnog Banata. Oni će, nadamo se, otkriti neke od zaboravljenih kulturno-istorijskih značajnih objekata, povećati zainteresovanost potencijalnih turista za obilazak ovog dela Rumunije i Republike Srbija i ostvariti pozitivne efekte na kvalitet i kontinuitet turističke ponude regiona a na zadovoljstvo i dobrobit lokalnih zajednica.