O projektu

PROJEKAT

Kulturna tradicija regiona Valkanj – Novi Kneževac u svrhu promocije turizma u istorijskom Banatu

LEAD PARTNER

Opština Valkanj, Rumunija

PARTNER

Opština Novi Kneževac, Srbija

Saradnja izvan granica.
Interreg -IPA Program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija je finansiran od strane Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i sufinansiran od strane država učesnica programa.

Informacije o projektu

Naziv projekta: Kulturna tradicija regiona Valkanj – Novi Kneževac u svrhu promocije turizma u istorijskom Banatu
Akronim:                          CULTOUR
Broj projekta:                  RORS-395
Vrednost projekta:          474.911,85 EUR
EU finansiranje:              403.675,07 EUR
Period implementacije:  18.08.2021-17.02.2023.

U Rumuniji

Radovi na rehabilitaciji društvenog centra u Valkanju.

Vrednost radova: 193.609,00 EUR

Lokacija: Valkanj (rum. Valcani) – Timiški okrug

U Srbiji

moderna moblina bina sa rasvetom i ozvučenjem za organizaciju događaja.

Vrednost opreme: 95.000,00 EUR

Lokacija: Opština Novi Kneževac, Severnobanatski okrug