Despre proiect

PROIECT

Folosirea tradițiilor culturale din regiunea Valcani-Novi Knezevac pentru promovarea turismului în Banatul istoric

LEAD PARTNER

Comuna Valcani, România

PARTNER

Municipiul Novi Kneževac, Serbia

Cooperare dincolo de frontiere
Programul Interreg -IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia este finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) şi cofinanţat de statele partenere în program.

Informații despre proiect

Titlul proiectului: Tradiția culturală a regiunii Vălcani – Novi Kneževac în scopul promovării turismului în Banatul istoric
Acronim:                          CULTOUR
Numarul proiectului:                  RORS-395
Valoarea proiectului:          474.911,85 EUR
Finanțare UE:              403.675,07 EUR
Perioada de implementare:  18.08.2021-17.02.2023.

În România

Lucrări de reabilitare la centrul social din Vălcani.

Valoarea lucrărilor: 193.609,00 EUR

Locație: Valkani (română: Vălcani) – districtul Timișoara

În Serbia

scena mobila moderna cu sistem de iluminat si sonorizare pentru organizarea de evenimente.

Valoarea echipamentului: 95.000,00 EUR

Locație: Municipiul Novi Kneževac, districtul Banatului de Nord