Završetak projekta CULTOUR

Opština Novi Kneževac je organizovala protekle srede 12. aprila 2023. godine, pres konferenciju projekta: „Kulturna tradicija regiona Valkanj – Novi Kneževac u svrhu promocije turizma u istorijskom Banatu“. Referentni broj projekta: RORS-395, Akronim projekta: CulTour.

Projekat je sufinansiran sredstvima Evropske unije u okviru Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Rumunija–Srbija i sredstvima Autonomne pokrajine Vojvodine – Pokrajinskog sekretarijata za finansije.

Pored obraćanja zvaničnika Opštine Novi Kneževac i vodećih partnera iz Opštine Valkanj (Rumunija) ovom prilikom se najviše o samom projektu čulo od strane projektnog tima. Konferencija je bila namenjena predstavnicima medija kako bi se predstavili rezultati projekta široj javnosti.