Novi turistički potencijal na ruti

U okviru drugog projekta Interreg IPA programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija pod nazivom „Unapređenje turizma u prekograničnoj oblasti Banata isticanjem potencijala arheoloških nalazišta Parte i Majdana“ – PAMA-ROSE RORS-463, obogaćena je turistička ponuda ovog regiona.

Više o projektu: https://www.pamarose.ro/srb/