Saopštenje za medije – početak projekta ”Kulturna tradicija regiona Valkanj – Novi Kneževac u svrhu promocije turizma u istorijskom Banatu”

Sa zadovoljstvom najavljujemo pokretanje projekta „Kulturna tradicija regiona Valkanj – Novi Kneževac u svrhu promocije turizma u istorijskom Banatu“, koji se sprovodi u okviru Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija, koji finansira Evropska unija kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA II) i sufinansiran je od strane država partnera u programu.

Podaci za identifikaciju projekta
cod eMs: RORS 395.
Nosioc projekta: Opština Valcani Okrug Timiš
Partner na projektu: Opština Novi Kneževac, Srbija.
Period implementacije: 18.08.2021–17.02.2023
Ukupan budžet projekta: 474.911,85 Euro

Prioriteti projekta:

Osa prioriteta 4 – Atraktivnost za održivi turizam.

Specifični prioritetni cilj projekta:

4.3 – Inicijative za izgradnju kapaciteta za poboljšanje kvaliteta i inovativnosti turističkih usluga i proizvoda.

Glavni cilj projekta

Osnovni cilj projekta je razvoj lokalne prekogranične turističke privrede, zasnovane na održivom korišćenju lokalnog kulturnog nasleđa. Promocija turističkih destinacija u zemlji i inostranstvu. Stvaranje inovativnih i integrisanih kulturnih i rekreativnih turističkih atrakcija, poboljšanje atraktivnosti prekograničnih mreža i turističkih ruta.

Specifični ciljevi projekta

Specifični cilj projekta 1 – Unapređenje turističke ponude regiona

Partneri će razviti turističku rutu u regionu između dva lokaliteta i kreiraće amblematične (slikovite) kulturne događaje koji će unaprediti turističku ponudu u regionu..
Specifični cilj projekta 1 – Promovisanje prekogranične turističke ponude
Partneri će promovisanjem postojećeg kulturnog nasleđa promovisati turističku ponudu regiona, kroz onlajn marketinške alate, efikasne i moderne.

Indikator rezultata projekta

PA4-RI3 – Novi „turistički proizvodi“ nastali kao rezultat delovanja
projekta u oblasti promocije kulturnih turističkih ruta u prekograničnom
području

Očekivani rezultati
Glavni rezultat projekta:

  • Studija. Studija će pružiti konsolidovanu osnovu za razvoj kulturnog turizma u pograničnom području. Biće opisane i ilustrovane fotografijama turističke atrakcije u regionu. Ovaj prezentacioni materijal će povećati protok posetilaca. Razvijena ruta će povećati broj posetilaca u uključenom geografskom području.
  • Emblematični kulturni događaji. Organizovaćemo dva značajna kulturna događaja koji će biti promovisani putem savremenih onlajn alata i privući veliki broj turista.
  • Stvaranje adekvatne kulturne infrastrukture u opštini Valkani.

Ciljne grupe

Lokalna javna vlast

Partneri će uključiti druge javne organe u regionu. Oni će im ponuditi mogućnost da predstave turističku privlačnost lokaliteta, da iznesu svoje mišljenje o razvijenoj turističkoj ruti. Biće uključeni i u realizaciju amblematskih kulturnih događaja. – 5

Zainteresovane strane, uključujući nevladine organizacije

Nevladine organizacije sa oba lokaliteta biće uključene u razvoj rute kulturnog turizma, a učestvovaće i sa svojim programom u kulturnoj manifestaciji. -15

Šira javnost

Stanovnici oba lokaliteta biće uključeni u organizovanje kulturnog programa i učestvovaće u projektnim događajima. Takođe će doći do šire javnosti putem internet marketinga. – 10.000 ljudi.

Održivost projektnih dostignuća i rezultata

Nakon završetka projekta, partneri će nastaviti da razvijaju svoje aktivnosti uz obezbeđivanje institucionalnih osnova. Održivost je takođe obezbeđena kroz već razvijenu studiju prilika i promotivni film koji se može koristiti u budućnosti kao primer. Opština Valkani će koristiti stvorenu infrastrukturu, a kulturni događaji organizovani u okviru programa biće organizovani i ubuduće. Lokalne vlasti će takođe privući turističke kompanije da podrže događaje.

Rezultat:

1 – Kulturno turistička ruta

Partneri razvijaju kulturnu turističku rutu između Valkana i Novog Kneževca uključujući najvažnije turističke atrakcije u regionu (lokacije Novi Kneževac, Čoka, Kikinda, Valkani, Dudešti vechi, Beba Vechi i Sannicolaul Mare). Pomenuće se najvažnije atrakcije regiona (red vožnje, kontakt informacije, ruta, itd.), turističke delatnosti (hoteli, restorani, turističke agencije) kao i aktivnosti u slobodno vreme. Biće objavljena brošura sa svim podacima o kulturno-turističkoj ruti.

2 – Evaluaciona studija

Radiće se studija o turističkoj ponudi regiona. Studija će istražiti turističku ponudu regiona od Novog Kneževca, Čoke, Kikinde, Valcana, Beba Veche, Dudestii Vechi, Sannicolaul Mare i predstavljaće sveobuhvatan inventar turističkih atrakcija. Svaka atrakcija će biti identifikovana fotografijama i opisom posebnih karakteristika. Studija će obuhvatiti kalendar događaja za kulturne programe koji se tradicionalno/redovno organizuju u regionu.

3 – Zajedničke marketinške aktivnosti

Zajedničke akcije i sredstva komunikacije.
Online kampanja putem platformi za deljenje videa i sajtova društvenih medija. Partneri će kreirati prezentacijski film o regionu, koji će biti promovisan kroz najmanje 2 platforme za razmenu videa.
2 profila na društvenim mrežama će promovisati turističku ponudu i važne događaje, koji će se koristiti za interakciju sa javnošću.

Aktivnosti

Kulturne manifestacije – Dvodnevna manifestacija u Valkanima i jednodnevna manifestacija u Novom Kneževcu.

  • Događaj bi trebalo da ima značajan uticaj, zasnovan na lokalnom nasleđu.
  • Projektni tim će kontaktirati nevladine organizacije sa oba lokaliteta, razgovaraće sa svojim liderima i predložiti im da učestvuju u događaju sa sopstvenom aktivnošću..

Partner na projektu će kupiti mobilnu binu sa profesionalnim sistemom ozvučenja i osvetljenja. Bina će se koristiti za organizaciju simboličnog kulturnog događaja tokom projekta i za organizaciju visokokvalitetnih događaja tokom perioda održivosti projekta.