Comunicat de presă – demararea proiectului ”Folosirea tradițiilor culturale din regiunea Valcani-Novi Knezevac pentru promovarea turismului în Banatul istoric”

Avem plăcerea de a anunța demararea proiectului „Folosirea tradițiilor culturale din regiunea Valcani-Novi Knezevac pentru promovarea turismului în Banatul istoric”, implementat în cadrul programului Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) şi cofinanţat de statele partenere în program.

Date de identificare proiect
cod eMs: RORS 395.
Denumirea organizației principale beneficiare: Comuna Valcani, jud. Timiș
Denumirea organizației partenere: Municipalitatea Novi Knezevac, Serbia.
Perioada de implementare: 18.08.2021–17.02.2023
Bugetul total al proiectului: 474.911,85 Euro

Prioritățile proiectului:
Axa prioritară 4 – Atractivitate pentru turism durabil.
Obiectivul specific prioritar al proiectului:
4.3 – Inițiative de consolidarea capacităților pentru îmbunătățirea calității și inovației serviciilor și produselor turistice.

Obiectivul general principal al proiectului

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea economiei turistice locale transfrontaliere, bazată pe o utilizare durabilă a patrimoniului cultural local.
Promovarea destinațiilor turistice în țară și în afara țării. Crearea de atracții turistice culturale și de agrement inovatoare și integrate, îmbunătățirea atractivității rețelelor transfrontaliere și a traseelor turistice.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivul specific al proiectului 1 – Îmbunătățirea ofertei turistice ale regiunii

Partenerii vor dezvolta un traseu turistic în regiune între cele două localități și vor crea evenimente culturale emblematice care vor îmbunătăți oferta turistică din regiune.

Obiectivul specific al proiectului 1 – Promovarea ofertei turistice transfrontaliere

Partenerii prin promovarea patrimoniului cultural existent vor promova oferta turistică ale regiunii, prin instrumente de marketing on-line, eficiente și moderne.

Indicator de rezultat al proiectului

PA4-RI3 – Noi „produse turistice” create ca urmare a acțiunilor proiectului în domeniul promovării a traseelor turistice culturale în zona transfrontalieră.

Rezultatele propuse

Principalul rezultat al proiectului:

– Studiu. Studiul elaborat va oferi o bază consolidată pentru dezvoltarea turismului cultural în zona de frontieră. Vor fi descrise și ilustrate cu fotografii obiectivele turistice din regiune. Acest material de prezentare va crește fluxul de vizitatori. Traseul dezvoltat va crește numărul de vizitatori în zona geografică implicată.
– Evenimente culturale emblematice. Vom organiza două evenimente culturale importante care vor fi promovate prin instrumente moderne online și vor atrage un număr mare de turiști.
– Crearea unei infrastructuri culturale adecvate în Comuna Valcani.

Grupuri țintă

Autoritatea publică locală

Partenerii vor implica și alte autorități publice din regiune. Le vor oferi acestora ocazia prezentării atracției turistice ale localității, de a-și spune părerea despre traseul turistic dezvoltat. De asemenea, aceștia vor fi implicați în realizarea evenimentelor culturale emblematice. – 5

Grupuri de interese, inclusiv ONG-uri

ONG-urile din ambele localităţi vor fi implicate în dezvoltarea traseului turismului cultural, de asemenea vor participa cu program propriu la evenimentul cultural. – 15

Publicul larg

Locuitorii din ambele localități vor fi implicați în organizarea programului cultural și vor participa la evenimentele proiectului. De asemenea, va ajunge la publicul larg prin intermediul marketingului on-line. – 10 000 de persoane.

Durabilitatea realizărilor și rezultatelor proiectului

După finalizarea proiectului, partenerii vor continua să își dezvolte activitățile, bazele instituționale fiind asigurate. Sustenabilitatea este asigurată și prin studiul de oportunitate deja elaborat și filmul de promovare care vor putea fi folosite în viitor ca exemple. Comuna Valcani va folosi infrastructura creată, evenimentele culturale organizate în cadrul programului vor fi organizate și în viitor. De asemenea autoritățile locale vor atrage afacerile din domeniul turismului pentru a susține evenimentele.

Rezultate:

1 – Traseu turistic cultural
Partenerii dezvolta un traseu turistic cultural între Valcani și Novi Knezevac incluzând cele mai importante atracții turistice din regiune (localitățile Novi Knezevac, Coka, Kikinda, Valcani, Dudesții Vechi, Beba Veche și Sânnicolaul Mare). Vor fi menționate cele mai importante atracții ale regiunii (orarul, informații de contact, traseu etc.), afacerile legate de turism (hoteluri, restaurante, agenții de turism) precum și activități de agrement. Va fi editat o broșură cu toate informațiile despre traseul turistic cultural.
2 – Studiu de evaluare
Va fi realizat un studiu despre oferta turistică a regiunii. Studiul va explora oferta turistică ale regiunii din Novi Knezevac, Coka, Kikinda, Vâalcani, Beba Veche, Dudestii Vechi, Sânnicolaul Mare și va constitui un inventar cuprinzător a obiectivelor turistice. Fiecare atracție va fi identificată cu fotografii și descrierea caracteristicilor particulare. Studiul va cuprinde un calendar de evenimente pentru programele culturale organizate în mod tradițional/regulat în regiune.
3 – Activități comune de marketing
Acțiuni comune și instrumente de comunicare.
Campanie online prin platforme de partajare video și site-uri de social media.
Partenerii vor crea un film de prezentare despre regiune, care va fi promovat prin cel puțin 2 platforme de partajare video.
Cele 2 profiluri de social media, vor promova oferta turistică și evenimentele importante, fiind folosită și pentru interacțiunea cu publicul larg.

Activități

Evenimente culturale – Un eveniment de 2 zile la Valcani și unul de 1 zi la Novi Knezevac.
• Evenimentul ar trebui să aibă un impact considerabil, bazându-se pe moștenirea locală.
• Echipa de proiect va contacta ONG-urile din ambele localităţi, va avea o discuţie cu liderii săi şi le va propune să participe cu propria activitate la eveniment.

Partenerul de proiect va achiziționa o scenă mobilă cu sistem profesional de sunet și lumini. Scena va fi folosită pentru organizarea evenimentului cultural emblematic pe perioada proiectului și pentru organizarea de evenimente de
înaltă calitate în perioada de sustenabilitate a proiectului.