Novi Kneževac – konferencija 27.04.2022.

27. aprila 2022. u Novom Kneževcu je održana prva konferencija u okviru projekta koji Opština Novi Kneževac realizuje u saradnji sa Opštinom Valkanj (Rumunija). Konferenciji su prisustvovali predstavnici opština u Srbiji (Novi Kneževac, Čoka i Kikinda) i opština u Rumuniji (Valkanj, Stara Beba, Staro Bešenovo i Veliki Semikluš) odnosno brojna kulturno umetnička udruženja iz ovih mesta i predstavnici turističke organizacije grada Kikinde.

Projekat pod nazivom: „Kulturna tradicija regiona Valkanj – Novi Kneževac u svrhu promocije turizma u istorijskom Banatu“ koji se sufinansira sredstvima Evropske unije (85%) preko Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Rumuniјa-Srbiјa, treba da objedini i unapredi turističku ponudu regiona, a ova konferencija je poslužila da se sagleda dosadašnji rad na turističkoj studiji i kreiranju trojezične (RO/SRP/EN) brošure.

U turističkoj brošuri će se naći prirodna i kulturna baština ovog regiona koja će uz druge projektne aktivnosti (rekonstrukciju društvenog centra u Valkanju, nabavku mobilne bine sa rasvetom i ozvučenjem u Novom Kneževcu, promo film, vebsajt i organizaciju novog festivala na leto kod nas i tokom zime u Rumuniji) zasigurno obezbediti uslove za razvoj turizma i benefite za lokalne zajednice sa obe strane granice.